Privacyverklaring

Privacyverklaring

Webstijn respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze privacyverklaring legt uit hoe Webstijn persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt.

Webstijn verzamelt persoonlijke informatie van gebruikers als onderdeel van onze dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld het volgende omvatten: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.

Webstijn gebruikt de verzamelde informatie om contact met gebruikers te leggen, om producten en diensten te leveren, voor marketingdoeleinden en om de website te verbeteren. De verzamelde informatie zal niet worden verstrekt aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

Webstijn zal de informatie die u verstrekt niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is verstrekt. Webstijn zal persoonlijke informatie alleen openbaar maken als de gebruiker hiermee instemt of wanneer het wettelijk verplicht is.

Webstijn neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, verlies of wijziging. Webstijn bewaart de verzamelde informatie op beveiligde servers en maakt gebruik van versleutelingstechnologie.

Als u gebruik maakt van Webstijn-diensten, stemt u ermee in dat Webstijn uw persoonlijke informatie mag verzamelen, gebruiken en openbaar maken, zoals hierboven beschreven.

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonlijke informatie door Webstijn, stuur dan een e-mail naar info@webstijn.nl of bel ons op 0619958789.

Webstijn kan deze privacyverklaring op elk moment wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze openbaar maken.

Als u vragen of suggesties heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met Stijn Rutten via info@webstijn.nl of bel ons op 0619958789.

Heb je trek?

Webstijn maakt gebruik van Cookies

Start chat
Heb je een vraag?